Dogodila se greška!

+381 (0) 24 / 556 – 812

+381 (0) 24 / 516 – 702

office@mayur.rs

Magnetna polja 9

Subotica / Srbija

Pon - Pet / 07:00 - 16:00

Sub / 07:00 - 13:00

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Kreč


Kreč je prirodni materijal i koristi se kao vezivo za stvaranje maltera. Postoji hidratisani kreč u prahu i gašeni kreč za malterisanje ili za krečenje.
Građevinski kreč je mineralno vezivo koje se dobija od krečnjaka.
Krečnjak čini kalcijum-karbonat (CaCO3) i primese, uglavnom glina:

 • -od krečnjaka čija količina glinovitih primesa iznosi 6-20% dobija se hidraulični kreč
 • -od laporovitih kre?njaka sa velikim sadržajem gline dobija se cement.

  • Proces dobijanja kreča:
   Živi kreč
   Krečnjak (CaCO3) se peče na temperaturi od 1.000ºC u pećima koje mogu biti stalne ili privremene i pri tome se odvija hemijska reakcija:
   CaCO3 = CaO+CO2
   Od 100kg krečnjaka dobija se više od 56kg negašenog ili živog kreča (CaO). On se potom čuva u suvim prostorijama jer u dodiru sa vodom brzo prelazi u gašeni kreč (higroskopan je). Negašeni kreč treba da sadrži više od 90% kalcijum-oksida (može da sadrži i manju količinu magnezijum-oksida).


   Hidratisani kreč
   Je kreč u prahu i pakuje se u vreće. Dobija se gašenjem živog kreča sa minimalnom količinom vode u specijalnim uređajima koji se nazivaju hidratori. Praktičan je za upotrebu.
   Gašeni kreč je vazdušno vezivo koje očvršćava samo na vazduhu ali postoji kreč koji vezuje i u vazduhu i u vodi.
   Zamena za kreč
   Kreč se upotrebljava za spravljanje maltera za malterisanje i zidanje, za proizvodnju silikatne opeke (veoma kompaktna, koristi se za fasadne zidove)…
   Domaći proizvod koji je:

   • prvoklasan proizvod koji štedi Vaš novac
   • ubrzava proces gradnje i sve to uz
   • poboljšanje kvaliteta i trajnosti objekta koji se gradi