Dogodila se greška!

+381 (0) 24 / 556 – 812

+381 (0) 24 / 516 – 702

office@mayur.rs

Magnetna polja 9

Subotica / Srbija

Pon - Pet / 07:00 - 16:00

Sub / 07:00 - 13:00

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Dimnjaci

Sačinjavaju jednu celinu "dimnjak" koji je jedan od najbitnijih elemenata stambenog, stambeno-poslovnog ili industrijskog objekta, kada je u pitanju odvod otpadnog produkta ložišta. Dimnjak bitno utiče na rad kotla ili drugog sistema jer sa dimnjačkim elementima kvalitetno odvodi dimne gasove iz ložišta preko krova u slobodan prostor.
Uloga dimnjačkih elemenata je da omoguće nesmetan priključak više ložnih jedinica u stambenom ili drugom objektu, na jedan dimnjak. Te da putem kvalitetnog, neometenog, strujanja vazduha obezbede kvalitetan odvod gasova nastalih sagorevanjem.
Osnovna funkcija dimnjačkih elemenata je da uspešno sprovedu dim izvan stambenog, stambeno-poslovnog ili industrijskog objekta. Ukoliko se dimnjačkim elementima obezbedi manje hlađenje gasova u dimnjaku, utoliko je strujanje bolje. Iz tog razloga se dimnjaci ne postavljaju u fasadni zid. Ukoliko se moraju postaviti u fasadni zid, preporučuje se termoizolacija dimnajčkih cevi, dimnjaka, od spoljih termalnih uticaja. Ukoliko je dimnjak postavljen blizu slemena, struje koje se formiraju blizu slemena mogu da ugroze izlazak sagorelih gasova iz dimnjaka, koji su postavljeni niže od slemena i tada se postavlja dimnjačka kapa na visini 1,20 m od površine krova.

Da bi se priključci peći na svakom spratu nalazili na istom mestu, a da se svi dimnjački kanali ne moraju voditi do podruma, izvode se dimnjaci sa sabirnim ili hladnim kanalom. Ovi blokovi se svojim dimenzijama uklapaju u dimenzije blokova za zidanje.

Kod kotlova i peći na čvrsto gorivo dimnjački elementi imaju još jednu bitnu ulogu. Podpritisak koji se stvara (prirodnim putem) obezbeđuje kotlu neophodan kiseonik za sagorevanje.

1414500390.jpg