Dogodila se greška!

+381 (0) 24 / 556 – 812

+381 (0) 24 / 516 – 702

office@mayur.rs

Magnetna polja 9

Edvina Zdovca 4

Subotica / Srbija

Pon - Pet / 07:00 - 16:00

Sub / 07:00 - 13:00

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Gotov beton

Beton je građevinski materijal koji se dobija mešanjem cementa, agregata, vode i aditiva po potrebi.

Osobine i ponašanje različitih betona se mogu bitno razlikovati u zavisnosti od recepture, načina ugradnje, sastava ulaznih komponenti i drugih elemenata.

B?t?n ?? st?nd?rdiz?v?n pr?izv?d: ?d ul?znih k?mp?n?nti (c?m?nt, v?d?, ?gr?g?t, h?mi?ski d?d?ci), pr?k? ispitiv?nj? ?s?bin? u sv?ž?m i ??vrsl?m st?nju, d? testiranja u s?mim k?nstrukci??m? i ispitiv?n?? tr??n?sti.

Jednostavna formulacija – mnogo mogu?nosti

Kvalitet betona na prvom mestu zavisi od ?s?bin? i s?st?v? ?sn?vnih komponenti: cementa, ?gr?g?t? i h?mi?skih d?d?t?k? (uk?lik? s? k?rist?), k?? i njih?v?g m??us?bn?g ?dn?s?. ???utim, m?r? s? v?diti r??un? i ? ?st?lim ?l?m?ntim? b?t?nskih r?d?v?, ? t? su: priprema oplate, spravljanje, transport, ugradnja i negovanje betona.

K?k? bi s? z?d?v?ljili ?sn?vni krit?ri?umi z? sv?ki b?t?n (tr??n?st, ?st?tik?, ?vrst???, v?d?n?pr?pusn?st), pri d?finis?nju r?c?ptur? z? b?t?n m?r??u s? uz?ti u ?bzir sl?d??i p?r?m?tri:

 • ?s?bin? d?stupnih ?sn?vnih k?mp?n?nti b?t?n?
 • vrst? pr???kt? i z?ht?vi z? b?t?n
 • utic?? ?k?lin? n? gr?dilišt?
 • vr?m?nski usl?vi prilik?m ugr?dnj? b?t?n?

MAYUR fabrika betona koriste različite tipove cementa, vode računa o granulometrijskom sastavu agregata i koriste savremene merne uređaje kako bi u svakom trenutku obezbedile precizno doziranje ulaznih komponenata betona i isporučile tačnu i naručenu količinu betona svojim korisnicima.

Označavanje betona

BAB 87

MB 30 D16
V-6
M150
Marka betona Maksimalno zrno Vodonepropusnost Otpornost na mraz

EN 206-1

C30/37 S4 D16 XC1 XF1 XA1
Minimalna čvrstoća na kocki Sleganje Maksimalno zrno 16mm Klase izloženostiX0 Nema opasnosti
XC Korozija usled karbonatizacija
XS Korozija usled hlorida (poti?e iz morske vode)
XD Korozija usled hlorida (ne poti?e iz morske vode)
XF Smrzavanje/odmrzavanje
XA Hemijski agresivne sredine

Sastav betona

 • Cement
  • Određuje kvalitet betona. Bitni su vrsta cementa (određuje trajnost) i količina cementa (određuje čvrstoću i ugradljiivost).
 • Agregat
  • utiče na ugradivost betona i čvrstoće
 • Voda
  • Neophodna za hidrataciju, određuje ugradljivost. Velika količina vode redukuje kvalitet betona
 • Aditivi
  • Dodaje se u količini do 5% mase cementa, utiče na jednu ili više karakteristika svežeg i/ili očvrslog betona