BLOKOVI

BLOKOVI

Giter blokovi su svestran i koristan građevinski materijal koji se koristi za izgradnju nosivih zidova, pregrada, temelja i drugih konstrukcijskih elemenata. Njihova šuplja struktura smanjuje težinu i omogućava dodatnu izolaciju i provlačenje instalacija. Giter blokovi dolaze u različitim dimenzijama, a dimenzija 25x19x19 cm je jedan od popularnih oblika. Ovi blokovi su ključni za moderne građevinske projekte, pružajući čvrstoću, stabilnost i termičku izolaciju, čime se doprinosi trajnosti i energetskoj efikasnosti zgrade.

Giter blokovi su betonski blokovi sa šupljinama ili komorama u sebi, što im daje jedinstvene karakteristike u poređenju sa punim betonskim blokovima:

 • Šupljine i Otpornost na Težinu: Šupljine u giter blokovima smanjuju njihovu težinu, što olakšava rukovanje i smanjuje opterećenje na temelje. Istovremeno, šupljine mogu pružiti prostor za dodatnu armaturu ili izolaciju.
 • Otpornost na Pritisak i Opterećenje: Iako su lakši od punih blokova, giter blokovi su dizajnirani da izdrže značajna opterećenja i pritiske, što ih čini pogodnim za nosive zidove.
 • Termička i Zvučna Izolacija: Šupljine u giter blokovima mogu poboljšati termičku i zvučnu izolaciju zidova, čime se povećava energetska efikasnost i smanjuje prenos buke između prostorija.
 • Jednostavnost Ugradnje: Manja težina i šupljine olakšavaju ugradnju giter blokova, a mogu se koristiti i za provlačenje instalacija ili dodatnu armaturu.
 • Dimenzije i Oblik: Giter blokovi dolaze u različitim dimenzijama, uključujući 25x19x19 cm, što je jedan od uobičajenih oblika. Ova dimenzija omogućava jednostavno slaganje i postavljanje zidova.

Primene Giter Blokova

Giter blokovi imaju širok spektar primena u građevinskim projektima, od stambenih do industrijskih zgrada:

 • Nosivi Zidovi: Giter blokovi se koriste za izgradnju nosivih zidova u stambenim i komercijalnim objektima. Njihova šuplja struktura omogućava ugradnju dodatne armature za povećanu stabilnost.
 • Pregrade i Pregradni Zidovi: Giter blokovi su popularan izbor za unutrašnje pregrade zbog svoje lakoće i termičkih izolacionih svojstava.
 • Temelji i Potporni Zidovi: Zbog svoje čvrstoće i otpornosti na pritisak, giter blokovi se koriste za izgradnju temelja i potpornih zidova u građevinskim projektima.
 • Instalacije i Tehnička Oprema: Šupljine u giter blokovima omogućavaju lako provlačenje instalacija, poput električnih kablova i vodovodnih cevi, što ih čini pogodnim za tehničke instalacije.
 • Fasadni Sistemi: Giter blokovi se koriste i za izgradnju fasadnih sistema gde je potrebna termička izolacija i smanjena težina.

Prednosti Giter Blokova

Giter blokovi nude nekoliko ključnih prednosti koje ih čine popularnim izborom u građevinskim projektima:

 • Smanjena Težina: Zbog šupljina, giter blokovi su lakši od punih betonskih blokova, što olakšava rukovanje i smanjuje opterećenje na temelje.
 • Povećana Stabilnost: Iako su lakši, giter blokovi su dovoljno čvrsti da izdrže nosive zidove i temelje, posebno kada se koristi dodatna armatura.
 • Termička i Zvučna Izolacija: Šupljine pružaju dodatnu izolaciju, što može poboljšati energetski učinak zgrade i smanjiti prenos buke između prostorija.
 • Jednostavna Ugradnja: Giter blokovi se lako postavljaju i koriste u različitim građevinskim primenama, što ubrzava proces gradnje i smanjuje troškove radne snage.
Kupi na sajtu Mayur Shop!